icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontzorgingsbeheertool Infraprojecten

KLIB (Kabel & Leidingen Informatie Beheer) is een totale ontzorgingsbeheertool voor de grotere, langlopende infraprojecten.

Door de terugkomende vraag naar meer beheersing van de omgeving en het aantal KLIC-meldingen op projecten heeft Visser & Smit Hanab Integrale Projecten in samenwerking met Pipeline Control/VolkerWessels Infra Competence Centre het Klib-portaal ontwikkeld.

KLIB ontzorgt de projectuitvoering in het doen (en het doorlopend) houden van de graafmeldingen. De graafmeldingen worden effectief ingezet waardoor meerdere uitvoerders met de graafmelding hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, dit resulteert in een kostenbesparing op het hele project doordat er geen overbodige KLIC-meldingen worden gedaan.

Binnen 2-3 werkdagen ontvangt de aanvrager het kabel- en leidingenpakket met de KLIC-gegevens van het Kadaster en de nieuwe, net aangelegde tracés op een K&L inventarisatietekening.  De K&L inventarisatietekening geeft een indicatieve ligging weer van de binnen de projectgrenzen gelegen projectgebonden kabels en leidingen en eventuele wenstracés. De KLIB-melding is digitaal beschikbaar via het klib-portaal op tablet/smartphone die GPS gerelateerd is.

Daarnaast zijn ook alle verlegde en nieuw aan te leggen kabels & leidingen en overige omgevingsgegevens (flora & fauna, archeologie, niet gesprongen explosieven) via het GIS-portaal ingeladen. Deze zogeheten 'spots' worden meegeleverd in de graafmelding en zijn gekoppeld met het Kadaster en de WION waardoor schades ingeperkt zijn tot nihil. Mochten er derden zijn die een graafmelding aanvragen binnen het projectgebied, dan krijgt de combinatie hier direct een melding van en wordt er automatisch een brief verzonden aan de betreffende grondroerder.

In de tenderfase kan het tenderteam een voordeel hebben, door GIS-visualisering biedt het uitstekende mogelijkheden om uw (ontwerp-)tekeningen (.dwg) en open data te koppelen aan de inrichting.

 

KLIB succesvol ingezet

Het portaal wordt momenteel succesvol ingezet op een aantal grote projecten, zoals:

  • Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
  • Zeesluis IJmuiden
  • A9: omlegging Badhoevedorp
  • Rotterdamsebaan Den Haag

Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Jan van der Lee van VolkerWessels Infra Competence Centre (JvanderLee@vwinfra.nl).