icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Integriteitbewaking

De integriteit van uw pijpleidingsysteem is een belangrijk facet van de externe veiligheid. Pipeline Control kan deze integriteit integraal voor u bewaken.

Uw pijpleiding- of kabelnetsysteem is aan diverse invloeden onderhevig. Denk hierbij aan corrosie, bekledingsstaat, incidenten, onderhoud, grondroering, kathodische bescherming of grondsamenstelling.

Diensten - Integriteitbewaking

Risicowaardering

Om een juiste onderhouds- of beheerstrategie te bepalen, is het noodzakelijk om risico's in kaart te brengen en te waarderen. Pipeline Control beschikt over een software-applicatie waarmee wij de interne, externe en integrale risicowaarde van uw pijpleidingsysteem vasstellen.

 

Bij de bepaling van de risicowaardes gebruikt Pipeline Control, indien van toepassing op uw assets, de rekenmethoden uit het nieuwe Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.

 

Als één van de eerste in Nederland zijn wij zo in staat een strategie voor u te bepalen die volledig voldoet aan de nieuwe eisen en wetten.

Informeren

U ontvangt periodiek een rapportage over de integriteit en de eventueel te nemen maatregelen voor uw assets.