Tracébeheer

Bij tracé- en installatiebeheer draait het om de bescherming van de ongestoorde ligging van uw pijpleiding- of kabeltracé en het behouden van de optimale beschikbaarheid ervan.

Externe factoren kunnen invloed uitoefenen op deze ligging en beschikbaarheid. Wanneer de situatie rondom uw tracé verandert kan dit schadelijke gevolgen hebben voor uw pijpleiding of kabelnet en daarmee voor uw bedrijfsproces.

meldingen - calamiteit

Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen

Pipeline Control  brengt deze externe invloeden in kaart en bepaalt de risico's die daar uit voortvloeien. Vervolgens stellen wij passende beheersmaatregelen voor u vast. Wij gebruiken hiervoor de HAZOP methode. (HAZard and OPerability study). Als één van de eerste in Nederland is Pipeline Control in staat om het beheer uit te voeren volgens het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.

 

 

Wij zijn volledig op te hoogte van de nieuwe verplichtingen voor de gemeenten en buisleidingexploitanten, kennen de nieuwe veiligheidsrisico's en rekenen met de nieuwste rekenmethodes. Hierdoor zijn wij in staat om uw assets op de juiste wijze te beheren, voor nu en in de toekomst.

 

U vindt hier meer informatie over het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen

Beheeractiviteiten

Pipeline Control kan voor u onder meer de volgende taken uitvoeren:

 • Tracé-inspecties
 • Controleren van officiële publicaties
 • Begeleiden grondroerders, KLIC-begeleiding
 • Adviseren perceeleigenaren over grondgebruik
 • Adviseren gemeenten over de openbare inrichting ter voorkoming van verleggingen
 • 24/7 beschikbaarheid bij calamiteiten

Wij informeren u door middel van een periodieke rapportage over het uitgevoerde beheer.

Van A tot Z, voor groot en klein

Wij voeren bovenstaande activiteiten uit voor uw gehele tracé. Voor de pijpleiding of het kabeltracé en voor de bijbehorende installaties bij het begin- en eindpunt. Pipeline Control beheert zowel transportleidingen als distributiesystemen.

 • Contact

 • VWS Pipeline Control b.v.
  Rietgorsweg 6
  3356LJ Papendrecht
  T +31 (0)88 186 40 21
  E info@pipeline-control.com

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.