icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Werken bij een leiding

Graven, heien, sonderen of boren. Wanneer u dergelijke grondroeringsactiviteiten uitvoert in de buurt van een leiding, brengt dit grote risico's met zich mee. Gevaar voor de pijpleiding zelf, maar ook voor de omgeving die eventueel vervuild kan worden met het product uit de leiding.

Veiligheid - Werken bij een leiding

Vaak weet u als grondroerder niet precies waar alle leidingen liggen of ziet u niet direct het gevaar van uw werkzaamheden. U bent daarom verplicht om een melding te doen bij KLIC, wanneer u van plan bent om grondroeringsactiviteiten uit te voeren in een bepaald gebied.

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum. De KLIC geeft uw melding door aan de leidingbeheerders die in het door u aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen.

 

 

 

Een KLIC-melding kunt u zowel telefonisch als digitaal doorgeven.

T +31 (0)800 00 80

http://www.klic.nl/

Rol Pipeline Control

Omdat Pipeline Control is aangesloten bij de KLIC-organisatie, ontvangen wij direct een melding van de geplande werkzaamheden. Wij sturen u als grondroerder altijd een bericht om u te informeren over de mogelijke consequenties van uw activiteiten.

 

Belang / Geen Belang

Ontvangt u van ons een bericht met de tekst "Belang", dan betekent dat, dat u niet zonder toestemming uw werkzaamheden mag uitvoeren. Bij het bericht ontvangt u van ons de voorschriften en richtlijnen, met daarin de maatregelen die u dient te treffen en een overzicht van de gegevens die wij eventueel nog nodig hebben.

 

Het is mogelijk dat u een (extra) vergunning nodig heeft voor uw activiteiten en/of dat wij toezicht houden tijdens de werkzaamheden. Neem bij het bericht met de tekst "Belang" altijd contact op met de afdeling tracébeheer van Pipeline Control.

 

T +31 (0)88 186 40 22

E tracebeheer@pipeline-control.com

 

Krijgt u van ons een bericht met de tekst "Geen belang"  dan zijn er vanuit Pipeline Control geen bezwaren tegen uw activiteiten.

Wet WION en BEVB

Door ons lidmaatschap van de KLIC-organisatie en ons beleid op meldingen voldoet Pipeline Control aan de wet WION. Daarnaast houden wij bij onze toezichthoudende werkzaamheden rekening met het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB).