icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 08 maart 2012

15 jarig onderhoudscontract Stoompijp Rotterdam

Pipeline Control krijgt de opdracht voor het onderhoud van de Stoompijp in Rotterdam. Het betreft een 15 jarig onderhoudscontract.

Het doel van het netwerk is om de stoom van de ene fabriek te transporteren naar omliggende fabrieken die stoom als productiemiddel nodig hebben. Deze fabrieken produceren hun stoom nu tegen hoge kosten met fossiele brandstof. Het eerste deel van het netwerk wordt aangelegd in het westelijk deel van het industriegebied, maar het doel is om op afzienbare termijn het netwerk in de Botlek door te trekken. Fabrieken langs het tracé kunnen dan stoom invoeren of afnemen, al naargelang hun behoefte. Met het gehele stoomnetwerk wordt de CO2 uitstoot met jaarlijks meer dan 200.000 ton teruggedrongen. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de het Rotterdam Climate Initiative.

De Stoompijp

De pijpleiding loopt van afvalverwerker en stoomleverancier AVR naar chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC) over een lengte van 1,5 kilometer.

Het tracé bestaat over de gehele lengte uit twee leidingen. De primaire stoomleiding heeft een diameter van DN500, een druk van 40 bar en is geschikt voor een maximum temperatuur van 420 graden Celsius. De condensaat retourleiding van DN200 is berekend op een druk van 25 bar en een maximale temperatuur van 183 graden Celsius.

In de eerste fase heeft de Stoompijp een capaciteit van ruim 88 ton stoom per uur. Het netwerk is ontworpen om de capaciteit te verhogen indien er meerdere klanten stoom afnemen

Betrokken Partijen

Visser & Smit Hanab is verantwoordelijk voor de aanleg van de Stoompijp. Pipeline Control neemt het onderhoud voor 15 jaar voor haar rekening.