icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 13 maart 2012

Rotterdam krijgt nieuw warmtenet

Pipeline Control verzorgt gedurende 15 jaar het onderhoud van de complete installatie van het warmtenet van Rotterdam.

Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, heeft de opdracht verkregen voor het
ontwerp, de aanleg én het onderhoud van een uniek warmtenet in de regio Rotterdam. Dit
warmtenet is een initiatief van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dankzij het leidingnetwerk wordt
het mogelijk de restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse haven te
hergebruiken. Een 26 kilometer lang tracé transporteert de warmte naar Rotterdam-Zuid.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2012 voor een periode van ± 1,5 jaar. Visser & Smit Hanab legt het leidingnet aan dat bestaat uit 26 kilometer ondergrondse pijpleiding inclusief
bijbehorende installaties, zoals warmteoverdracht- en pompstations. Het leidingtracé loopt van de
afval- en energiecentrale van AVR-Van Gansewinkel te Rozenburg tot aan het Maasstad Ziekenhuis
met een aftakking vanaf de Groene Kruisweg tot aan de Wilhelminapier. Onderdeel van de
werkzaamheden zijn diverse uit te voeren kruisingen van spoor-, weg- en waterwegen zoals onder
andere de Oude Maas, A15 en de Maas- en Rijnhaven. Aansluitend verzorgt Pipeline Control gedurende 15 jaar het onderhoud van de complete installatie. Als het warmtenet medio 2013 gereed is, levert deze een hoeveelheid duurzame warmte die overeenkomt met het warmteverbruik van circa 50.000 huishoudens.

Restwarmte

In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze
restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan
worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten, blijkt uit berekeningen van de Gemeente Rotterdam.


Afval- en energiecentrale AVR-Van Gansewinkel is vooralsnog de enige leverancier aan het
warmtenet; de warmte wordt vanaf medio 2013 afgenomen door energiebedrijven E.ON Benelux,
Nuon en Eneco. Zij verzorgen de distributie naar de eindgebruikers. Wethouder Alexandra van
Huffelen is blij dat de werkzaamheden nu van start kunnen gaan: "De meerwaarde van het
leidingnetwerk is dat het zo wordt zo aangelegd dat langs de gehele route ook andere bedrijven
warmte kunnen afnemen of leveren. Daarnaast kan het netwerk in de toekomst worden gekoppeld
aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit levert
uiteindelijk een nog grotere CO2-reductie op. Het warmtenet past daarom perfect binnen de
doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative."