icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 20 februari 2017

Verlegging Blankenburgverbinding

Pipeline Control werkt aan een verlegging van een CO2 transportleiding in verband met de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Achtergrondinformatie

Enkelen jaren geleden heeft Pipeline Control het verzoek ontvangen vanuit Rijksaterstaat om de CO2 transportleiding te verleggen. Rijkswaterstaat gaat namelijk als onderdeel van de Blankenburgverbinding een zinktunnel realiseren onder ‘Het Scheur’ te Rozenburg door en daarvoor moet onder andere de CO2 transportleiding worden verlegd. Door deze verlegging wordt een bestaande afsluiterlocatie niet meer operationeel, waardoor deze ook verplaatst moet worden.

 

Werkzaamheden

Vanaf het moment dat het verzoek tot verlegging binnen kwam, is Pipeline Control gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van onderzoeken, maken van een ontwerp en het aanvragen van vergunningen.

 

In oktober 2016 is de 1350 meter lange boorstreng aan elkaar gelast en uitgelegd in de Botlek. Vervolgens is de boring in november ingetrokken. Dit werd uitgevoerd in een weekend, om de overlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Ook is in november een bestaande afsluiterlocatie verwijderd, om deze te kunnen hergebruiken op de nieuwe locatie.

 

De daadwerkelijke omsluiting van de leiding heeft plaatsgevonden in januari 2017. Voor de verlegging diende het volledige CO2 net uit bedrijf worden genomen en hadden de tuinders dus tijdelijk geen beschikking over CO2. Om deze reden moest het werk binnen vijf dagen uitgevoerd worden. Pipeline Control heeft heel hard gewerkt om dit te kunnen bewerkstelligen, en met resultaat! Door het voorspoedige verloop waren de werkzaamheden al een dag eerder dan gepland gereed en kon het CO2 net ook een dag eerder weer in bedrijf worden genomen.